Rekisteriseloste
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste, Laatimispäivä 20.09.2017

Rekisterinpitäjä:
Agentor Oy
Poikkikuja 7
65100 Vaasa
Y-tunnus 1924686-0

Rekisteriasioista vastaa:
Johnny Markko
020 7310 100
info@agentor.fi

Rekisterin nimi:
Agentor Oy:n työnhakijarekisteri

Rekisterin pitämisen perusteet:
Rekisteriin kerätään tietoja, joita Agentor tarvitsee työntekijöiden rekrytoinnissa ja välittämisessä
sekä työsuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Työntekijä voi osoittaa hakemuksen kohdistettuun
työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan
antamaan suostumukseen. Työnhakijan antamia hakemustietoja säilytetään ja käytetään
hakijarekisterissä kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan. Työnhakijan omasta
pyynnöstä häntä koskevat tiedot poistetaan välittömästi.

Rekisterin sisältö:
Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, millaista
työtä hakee, missä haluaa työskennellä, auton käyttömahdollisuus, ajokortti, luvat ja
sertifikaatit, koulutus, työkokemus, työnantajat, työtehtävät, työn aloitus- ja lopetusajat,
hakijan oma esittely. Osa täytettävistä tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

Tietolähteet:
Rekisterin tiedot kerätään työnhakijalta hänen suostumuksellaan. Tiedot koostuvat työnhakijan
toimittamasta hakemuksesta, työ-, koulu- ja muista todistuksista sekä työnhakijan haastattelussa
antamista tiedoista.

Henkilötietojen luovuttaminen:
Rekisteröityjen henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröityjen suostumusta.
Rekisteröidyn suostumuksella voidaan työtehtävien kannalta tarpeellisia henkilötietoja luovuttaa
Agentor Oy:n asiakasyritykselle, jonka toimeksiantoon työnhakija on ehdolla.

Rekisterien suojaus:
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään yhteisiin tietokantoihin ja ne on
tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään
on suojattu salasanoin.
Rekisteriä käytetään Agentor Oy:n määrittelemillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten
hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Omien henkilötietojen tarkastusoikeus:
Henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä
olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisteriyhdyshenkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen
tiedon korjaamista.