Soveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarviointien tarkoitus on tukea päätöksentekoa rekrytointitilanteissa tai organisaation muutostilanteissa, kuten sisäisissä rekrytoinneissa tai organisaatiouudistuksissa. Arviointi ei koskaan kuitenkaan korvaa aitoa tutustumista ja näyttöjä, mutta antaa mahdollisuuden hakijalle osoittaa kykynsä ja ominaisuutensa.

Soveltuvuusarviointi antaa objektiivista tietoa henkilön vahvuuksista, valmiuksista ja potentiaalista suhteessa tarjolla olevaan työtehtävään. Soveltuvuusarvioinnin perusteella voidaan vahvistaa haastattelun tai työn kautta saatua mielikuvaa henkilön päätöksentekokyvystä, työskentelytavoista tai vaikkapa kunnianhimosta. Hakijoiden itsetuntemus on vaihtelevaa ja soveltuvuusarviointi on siten myös avuksi hakijalle itselleen.

Henkilöarvioinnit tekee aina koulutettu ja sertifioitu konsultti ja arvioinnin tulokset ovat luottamuksellisia. Tulosten tulkinta tulee tehdä ammattimaisesti ja Agentor tarjoaa tähän tukea rekrytoiville esimiehille. Tulokset käydään aina myös keskustellen läpi arviointiin osallistuneen henkilön kanssa. Henkilöarviointien tavoitteena on löytää henkilöt, joiden ominaisuudet vastaavat parhaiten kyseessä olevan tehtävän vaatimuksia.

Agentor symbol_Rityta 1

Soveltuvuusarvioinnit

Henkilöarviointeja käytetään päätöksenteon tukena, kun halutaan varmistaa hakijan soveltuvuus tarjolla olevaan tehtävään