Lämplighetsbedömningar

Syftet med lämplighetsbedömningar är att ge underlag för beslutsfattandet i rekryteringssituationer eller vid organisationsförändringar, såsom interna rekryteringar eller nya organisationsupplägg. En lämplighetsbedömning ersätter aldrig arbetsprov eller att man personligen lär känna den sökande, men bedömningen ger personen möjligheten att visa sina förmågor och egenskaper.

Lämplighetsbedömningar ger objektiv information om en persons styrkor, färdigheter och potential i förhållande till arbetsuppgiften i fråga. En lämplighetsbedömning kan stärka den bild man fått under intervjuer och på arbetsplatsen av en persons beslutsförmåga, arbetssätt och ambitioner med mera. Människors självkännedom varierar och lämplighetsbedömningar är även till nytta för arbetssökanden själva.

 

Personbedömningarna görs alltid av en skolad och certifierad konsult och bedömningarnas resultat är konfidentiella. Tolkningen av resultaten bör göras professionellt och för detta erbjuder Agentor stöd till rekryterande förmän. Resultaten gås alltid muntligt igenom med den person som deltagit i bedömningen. Målet för personbedömningarna är att hitta den person, vars egenskaper bäst motsvarar en arbetsuppgifts krav.

Agentor symbol_Rityta 1

Lämplighetsbedömningar

Personbedömningar används som beslutsunderlag då man vill säkerställa att den sökande verkligen är lämplig för ett visst jobb.