DIN PARTNER INOM REKRYTERING

Agentor finns där arbetsgivare och arbetstagare möts. Vi hittar rätt person till rätt uppgift.

Vi hittar rätt person för jobbet. En effektiv process för både arbetsgivare och arbetssökande.

En professionell rekrytering sparar tid och ger en bra bild av ert företag.

Personbedömningar understöder rekryteringsbeslutet och ger en djupare bild av de sökande.

Vi erbjuder obligatoriska skolningar till arbetsgivare för arbetsförhållandet alla skeden.

Som eget folk, men vi sköter det administrativa. Det bästa med personaluthyrning är flexibiliteten.

people-2557399_1920

AGENTOR SOM PARTNER

Agentors mission är att hjälpa ditt företag att lyckas med sin verksamhet. En väsentlig bit av det pusslet är företagets viktigaste resurs, dess personal. Medan du leder teamet och bygger affärsverksamheten hjälper vi dig att hitta rätt spelare till rätt roller. Våra verktyg är direktsökningar, rekryteringar, lämplighetsbedömningar, skolningar och bemanningstjänster.