Direktsökning

Direktsökning, eller headhunting, erbjuder båda parterna i en rekrytering möjligheten att finna varandra och skapar en tillitsfull utgångspunkt för diskussionerna.

Över hälften av de som är anställda skulle vara färdiga att byta arbetsplats men följer inte aktivt med de arbetsplatsannonser som läggs upp och anstränger sig inte för att hitta nya arbetsmöjligheter. Minst lika många anställda vill inte berätta att de söker nytt jobb. Överraskande?

 

Direktsökning erbjuder båda parterna i en rekrytering möjligheten att finna varandra och skapar en tillitsfull utgångspunkt för diskussionerna. I en interaktiv rekrytering kan man redan i ett tidigt skede få information om sökandens kunnande, motivationsfaktorer och andra tröskelfrågor som påverkar bytet av arbetsplats. Ingendera parten slösar sin tid i onödan. Agentor hjälper förmän att fokusera på det väsentliga i en rekrytering och frigör företagets tid till kärnverksamheten.

Så här går en direktsökning till med Agentor:

Agentor symbol_Rityta 1

ATT HITTA RÄTT TALANG

Direktsökning används då det finns få personer med rätt kompetens och då man vill begränsa den publicitet rekryteringen får. Direktsökning är ofta också ett bra alternativ då rekryteringen är brådskande.